Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 18401027

Overlijden Geert Riksen (BS Overlijdens register)
periode: 27 okt 1840
Archiefnaam: BSO 18401027
Aangevers: Derk Riksen, 42 jaar, arbeider, zoon
Jan Teunissen, 40 jaar, arbeider
Overledene: Geert Riksen, 85 jaar, is overleden op 25/10.1840 om 05:00 uur
hierin
27 okt 1840 Gerrit Riksen (*1755-†1840) als overledene
Rik Derksen (-) als overleden vader
Aaltje Janssen (-) als overleden moeder
Derk Riksen (*1798-) als kind
Willemke Reijers (*1761-†1825) als 2e overleden echtgenote
Geertrui Harmsen (-) als 1e overleden echtgenote

BSH 18850401

Huwelijk Roelof Diepeveen met Johanna Bongers (BS Huwelijks register)
periode: 1 apr 1885
Archiefnaam: BSH 18850401
Bruidegom: Roelof Diepeveen, 24 jaar, bakker
vader Klaas Diepeveen, Sajetmaker
moeder Catharina van Zanten,
Bruid Johanna Bongers, 27 jaar, dienstbode
vader Gerrit Bongers, in leven slager
moeder Willemina Looys
Getuigen Petrus Staal, 43 jaar, tapper
Aart ter Heide, 72 jaar, timmerman
Jan Jochem van Eylen, 49 jaar, schoenmaker
Willem Meyer, 28 jaar, landbouwer
hierin
1 apr 1885 Roelof Diepeveen (*1861-) als bruidegom
Johanna Bongers (*1858-) als bruid
Willemina Looys (*1819-†1861) als overleden moeder bruid
Gerrit Bongers (*1812-†1884) als overleden vader bruid
Katarina van Zanten (*1826-) als moeder bruidegom
Klaas Diepeveen (*1826-†1902) als vader bruidegom

BSH 18270616

Huwelijk Roelof Diepeveen met Geertrui van Leusden (BS Huwelijks register)
periode: 16 jun 1827
Archiefnaam: BSH 18270616
Bruidegom: Roelof Diepeveen, 22 jaar, wolkammersknecht
vader Klaas Diepeveen, 60 jaar, wolkammersknecht
moeder Jannetje Ros, 60 jaar, spinster
Bruid Geertrui van Leusden, 26 jaar, spinster
vader Jellis van Leusden, 58 jaar, spinner
moeder Johanna van den Berg
Getuigen Matthijs Diepeveen, 40 jaar, wolkammersknecht ,broeder van de comparant
Evert Diepeveen, 28, wolkammersknecht ,broeder van de comparant
Klaas Steurenberg, 44 jaar, wolkammersknecht ,behuwd broeder van de comparant
Klaas van Schuppen, 71 jaar, wolkammersknecht
hierin
16 jun 1827 Evert Diepeveen (*1798-) als getuige
Klaas Diepeveen (*1764-†1849) als vader bruidegom
Roelof Diepeveen (*1804-†1854) als bruidegom
Jannetje Ros (*1767-†1832) als moeder bruidegom
Jilles van Leusden (*1768-†1833) als vader bruid
Matthijs Diepeveen (*1786-) als getuige
Klaas Steurenberg (*1783-) als getuige
Johanna van den Berg (*1773-†1827) als overleden moeder bruid
Geertrui van Leusden (*1799-†1861) als bruid

BSO 18360312

Overlijden Teunisdina Senkeldam (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Markelo
periode: 12 mrt 1836
Archiefnaam: BSO 18360312
Aangevers: Hendrik Vinkers, 55 jaar, landbouwer, zoon
Willem Rotman, 55 jaar, landbouwer, gebuur
Overledene: Teunisdina Senkeldam, 84 jaa ,zonder beroep, overleden op 10/03/1836 om 10:00 uur in Elsen (buurtschap van Markelo) no 292
hierin
12 mrt 1836 Teunisdina Senkeldam (*1752-†1836) als overledene
Anna Groot Wannink (-) als overleden moeder
Hendrik Vinkers (*1781-) als kind
Jan Vinkers (*1745-†1815) als overleden echtgenoot
Berend Senkeldam (-) als overleden vader

BSO 18570420

Overlijden Berendina Vinkert (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Herike
periode: 20 apr 1857
Archiefnaam: BSO 18570420
Op heden den twintigsten april achtienhonderd zeven en vijftig verschenen voor ons Willem Gφtte, Abmtenaar van de Burgerlijke Stand der gemeente Markelo, Jan Hendrik Hofmeijer, oud vijf en dertig jaren en Willem Luttikhedde, oud zeven en zestig jaren, landbouwer, wonende te beide te Herike, Gemeente Markelo, zijnde de eerste zoon en de laatste nabuur van de overledene dewelke ons hebben aangegeven dat Berendina Vinkert, oud vijf en zeventig jaren, zonder beroep, weduwe van Jan Hendrik Hofmeijer en dochter van Jan Vinkert en Teunisdina Zenkeldam, landbouwers beiden gewoond hebbende en vooroverleden te Elsen, gemeente Markelo, geboren te Elsen gemeld en wonende te herike op den achttienden dezer maand des namiddags te vijf ure, in het huis, staande in de buurtschap Herike, nummer veertien a gemeente Markelo overleden is. Van welke aangifte wij deze akte hebben opgemaakt , die na gedane voorlezing, is geteekend, door ons en de beide comparanten
hierin
20 apr 1857 Jan Hendrik Hofmeijer (*1793-†1851) als overleden echtgenoot
Jan Vinkers (*1745-†1815) als overleden vader
Teunisdina Senkeldam (*1752-†1836) als overleden moeder
Jan Hendrik Hofmeijer (*1822-†1880) als kind
Berendina Vinkers (*1782-†1857) als overledene

BSO 18490116

Overlijden Klaas Diepeveen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Veenendaal
periode: 16 jan 1849
Archiefnaam: BSO 18490116
Inventarisnr.: 3
In het Jaar Achtien honderd negen en veertig, den Zesteinden dag der maand Januarij verschenen voor ond Burgemeester, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der gemeente Veenendaal Provincie Utrecht, Evert Diepeveen, oud vijftig jaren, van beroep wolkammer; zoon en Klaas de Kamper oud zes en veertig jaren, van beroep wolkammer, gebuur van de overledene wonende beide te Veenendaal Dewelke ons verklaarden , dat op den Vijftienden dag der maan Januarij dezes jaars, de morgens om tien ure, binnen deze gemeente is overleden Klaas Diepeveen, oud vijf en tachtig jaren, zonder beroep, wonend alhier in no honderd zes en tachtig, geboren in deze gemeente, weduwnaar van Jannetje Ros, zoon van wijlen de echtelieden Tijs Diepeveen en Cataharina van Hardeveld; En wij hebben deze Acte na voorlezeing ondertekend kunnende de getuigen niet schrijven.
hierin
16 jan 1849 Matthijs Diepeveen (*1733-†1809) als overleden vader
Evert Diepeveen (*1798-) als kind
Catharina van Harteveld (*1733-) als overleden moeder
Jannetje Ros (*1767-†1832) als overleden echtgenote
Klaas Diepeveen (*1764-†1849) als overledene

BSO 18320518

Overlijden Jannetje Ros (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Veenendaal Steede
periode: 18 mei 1832
Archiefnaam: BSO 18320518
In het jaar achtien honderd twee en dertig den achtienden der maand Mei, des namiddags om half vier uren zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Veenendaal Steede, Kanton Rhenen, Provincie Utrecht gecompareerd Hendrik Verhoef, oud veertig jaren en Johannes van Zanten, oud zes en veertig jaren; beide wolkammersknechten, geburen van de navermelde overledene en wonende in de gemeente; welken ons hebben verklaard dat Jannetje Ros, oud vijf en zestig jaren, spinster geboren en wonende in deze gemeente, gehuwd met Klaas Diepeveen, wolkammersknecht in deze gemeente woonachtig, dochter van wijlen Evert Ros en Woutertje Slotboom; is overleden op de zestienden dezer maand Mei des avonds ten acht uren in het huis staande iin de gemeente in het Zand no 196. En is deze acte van overleijden na dat deze de declaranten was voorgelezen door ons getekend hebbende dezelven verklaard niet te kunnen schrijven
hierin
18 mei 1832 Klaas Diepeveen (*1764-†1849) als echtgenoot
Evert Ros (-) als overleden vader
Woutertje Slotboom (-) als overleden moeder
Jannetje Ros (*1767-†1832) als overledene

BSO 18331122

Overlijden Jelis van Leusden (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Veenendaal Stichts
periode: 22 nov 1833
Archiefnaam: BSO 18331122
In het jaar achtienhonderd drie en dertig, den twee en twintigsten der maand November des namiddags ten vier uren, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van de Burgelijken stand der gemeente Veenendaal Stichte, Kanton Rhenen, Provincie Utecht, gecompareerd Cornelis de Fleeder (?) ,oud twee en veertig jaren en Jakob Achterberg, oud een en veertig jaren, beide wolkammersknechten, zijnde geen bloedverwanten van den na te meldenen overledene en wonende in deze gemeente; welken ons hebben verklaard dat Jelis van Leusden, oud vijf en zestig jaren, arbeider, geboren in de gemeente van Rhenen en wonende in deze gemeente, weduwnaar van Janna van den Berg en thans gehuwd met Geertrui van de Bovenkamp, spinster, in deze gemeente woonachtig, zoon van wijlen Otto van Leusden en Geertrui van Remmerden; is overleden op den een en twintigsten dezer maand November, des namiddags ten een uur, in het huis staande in deze gemeente achter de Kerk no 286. En is deze acte van overlijden na dat deze de declaranten was voorglezen door ons getekend hebbende dezelven verklaard niet te kunnen schrijven
hierin
22 nov 1833 Jilles van Leusden (*1768-†1833) als overledene
Johanna van den Berg (*1773-†1827) als overleden echtgenote
Geetrui van den Bovenkamp (-) als echtgenote
Geertruy van Remmerden (-) als overleden moeder
Otto van Leusden (-) als overleden vader

BSO 18170524

Overlijden Wessel van Zanten (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Veenendaal
periode: 24 mei 1817
Archiefnaam: BSO 18170524
In den jaar achttien honderd en zeventien, den vierentwintigsten van de maand Mei, des voormiddag ten tien uren zijn voor ons, lid van het gemeentebestuur, gecommitteerd act. officier van de burgerlijken stand der Gemeente van Veenendaal, Kanton Rhenen, Provincie Utrecht gecompareerd Knijn Blijenburg, oud vijfendertig jaren, spinder, en Aart Oudhint (?) , oud vijfentwintig jaren, wolkammer, beide woonachtig in deze Gemeente, geburen van den natemeldenen overledenen. Welke aan ons hebben verklaard dat Wessel van Zanten, oud veertig jaren, arbeider, geboren te Renswoude en wonende in deze Gemeente, gehuwd met Geertrui van den Biezen, zoon van Jan van Zanten en Geertrui / de familienaam onbekend. is overleden op den tweeentwintigste van deze maand Mei des namiddags ten vijf uren, in het Huis staande in deze Gemeente, in het Zand, no 177. En hebben de declaranten, nadat hun deze acte van overlijden was voorgelezen, verklaard geen schrijven geleerd te hebben
hierin
24 mei 1817 Jan van Zanten (-) als vader
Geertrui van der Biezen (*1766-†1849) als moeder
Wessel van Zanten (*1777-†1817) als overledene
Geertrui van der Biezen (*1766-†1849) als echtgenote

BSO 18490530

Overlijden Geetrui van der Biezen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Veenendaal
periode: 30 mei 1849
Archiefnaam: BSO 18490530
In het jaar Achtien honderd negen en veertig, den dertigsten dag der maand Mei verschenen voor ons Burgemeester, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente Veenendaal, Provincie Utrecht, Jakob de Kamper, oud vijf en zeventig jaren, van beroep wolkammer, gebuur en Berend van Zanten oud drie en veertig jaren, van beroep wolkammer, zoon van de overledene, wonende beide te Veenendaal. Dewelke ons verklaarden, dat op de negenentwintigsten dag der maand Mei dezes jaars, des avonds te elf ure, binnen deze gemeente overleden is Geetrui van der Biezen, oud drie en tachtig jaren zonder beroep, geboren en wonende alhier in no honderd drie en zeventig, weduwe van Wessel van Zanten , dochter van Wessel van der Biezen en van / zijnde de voor en geslagtsnamen van de overleden moeder onbekend/ indertijd echtelieden, beiden overleden. En hebben wij deze acte na voorlezing onderteekend, kunnende de getuigen niet schrijven
hierin
30 mei 1849 Wessel van der Biezen (-) als vader
Geertrui van der Biezen (*1766-†1849) als overledene
Wessel van Zanten (*1777-†1817) als echtgenoot
Berend van Zanten (*1806-) als kind

BSO 18300719

Overlijden Jelis van de Loosdrecht (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Veenendaal Stichts
periode: 19 jul 1830
Archiefnaam: BSO 18300719
In het jaar achttienhonderd en dertig, den negentienden der maand July, des voormiddags ten tien uren, zijn voor ons, Burgemeester, Ambtenaar der Burgerlijken Stand der Gemeente van Veenendaal Stichts, Kanton Rhenen, Provincie Utrecht gecompareerd Gerrit Heemsbergen, oud vier en zestig jaren, bijenhouder en Lambertus Slok, oud acht en twintig jaren, wolkammersknecht, beide geburen van den natemeledene overledene en wonende in deze gemeente, welken ons hebben verklaard dat Jelis van de Loosdrecht, oud zeven en zestig jaren, spinner, geboren en wonende in deze gemeente, gehuwd Katarina van Manen, spinster, in deze gemeente woonachtig, zoon van wijlen Aris van de Loosdrecht en Jannetje van Dijk; is overleden op de zeventienden dezer maand July, des middags om twaalf uren, in het huis staande in deze gemeente in het Zand 175 En is deze acte van overlijden, dat dezelve de declaranten was voorgelezen, door ons geteekend, hebbende dezelven verklaard niet te kunnen schrijven
hierin
19 jul 1830 Aris van de Loosdrecht (*1737-†1830) als vader
Jannigje van Dijk (*1740-†1830) als moeder
Jelis van de Loosdrecht (*1762-†1830) als overledene
Catharina van Manen (*1766-†1844) als echtgenote

BSO 18441102

Overlijden Catharina van Manen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Veenendaal Stichts
periode: 2 nov 1844
Archiefnaam: BSO 18441102
In het jaar achttien honderd vier en veertig, den tweeden der maand November zijn voor ons, Burgemeester, Ambtenaar der Burgelijken Stand der Gemeente Veenendaal Stichts, Kanton Rhenen, Provincie Utrecht gecompareerd Barend van de Loosdrecht, oud achte en dertig jaren, wolkammersknecht, zoon en Teunis van Zoest oud vijf en veertig jaren, wolkammer, zijnde geen bleodverwant van de natemeldene overledene, beide wonende in deze gemeente; welken ons hebben verklaar, dat Catharina van Manen, oud zeven en zeventig jaren, spinster, geboren en wonende in deze gemeente, weduwe van Jelis van de Loosdrecht, dochter van wijlen Gerrit van Manen en Cornelia Turkesteen; is overleden op den eersten dezer maand November, des nachts ten een uur in het huis staande in deze gemeente en het Zand no 186. En is deze acte van overlijden, nadat dezelve de getuigen was voorgelezen, door den tweeden getuige nevens ons geteekend; hebbende de eerste getuige verklaard niet te kunnen schrijven
hierin
2 nov 1844 Cornelia Turkesteen (-) als moeder
Jelis van de Loosdrecht (*1762-†1830) als echtgenoot
Catharina van Manen (*1766-†1844) als overledene
Barend van de Loosdrecht (*1806-) als kind
Gerrit van Manen (-) als vader

BSO 19071014

Overlijden Albert Bokhove (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Ambt Almelo
periode: 14 okt 1907
Archiefnaam: BSO 19071014
Nummer 112
Op heden den veertienden der mand October negentienhonderd en zeven, zijn voor ons, Bernard van den Els, Ambtenaar van der Burgerlijken Stand der Gemeente Ambt-Almelo, verschenen: Gerrit Jan Alberts, oud drie en veertig jaren, van beroep fabrieksarbeider, wonende te Ambt-Almelo en Jan Willem Eshuis oud zes en zestig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Ambt-Almelo, die ons hebben verklaard, dat op den veertienden dezer maand des voormiddags te vier uren, in het huis, staande op de Schelfhorst in deze gemeente is overleden Albert Bokhove, geboren en wonende te Abmt-Almelo, oud tachtig jaren, landbouwer, echtgenoot van Gerritdina Wanscher, overleden, zoon van Gerrit Bokhove en Gezina vellecate, beiden overleden. En hebben wij hiervan akte opgemaakt, die na gedane voorlezing is onderteekend door ons en de getuigen.
hierin
14 okt 1907 Gezina Vellecate (*1791-†1860) als moeder
Gerrit Bokhove (*1790-†1848) als vader
Gerritdina Wanscher (*1824-†1894) als echtgenote
Albert Bokhove (*1827-†1907) als overledene

BSO 19030814

Overlijden Jenneken Fikkert (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Ambt Almelo
periode: 14 aug 1903
Archiefnaam: BSO 19030814
Nummer twee en negentig
Op heden den veertienden der maand Augustus negentien honderd en drie zijn voor ons Petrus Doorn, Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der gemeente Ambt-Almelo, verschenen: Jannes van het Reve oud zevenenzestig jaren, van beroep landbouwer wonende te Ambt-Almelo en Hendrik Biggen, oud negenen veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Ambt-Alemlo, die ons hebben verklaard, dat op de dertienden dezer maand des namiddags te acht uren, in het huis, staande in de Boomshoek in deze gemeente, is overleden Jenneken Fikkert, geboren en wonende te Ambt-Almelo, oud achtenvijftig jaren, zonder beroep, gehuwd met Arend Fikkert, dochter van Gerrit Fikkert en van Hendrina Hemmink, beide overleden. En wij hebben hiervan akte opgemaakt, die na gedane voorlezing door ons en den eerste comparant, verklarende de tweede wegend onkunde niet te kunnen schrijven
hierin
14 aug 1903 Jenneken Fikkert (*1845-†1903) als overledene
Arend Fikkert (*1844-†1916) als echtgenoot
Gerrit Fikkert (*1820-†1895) als vader
Hendrina Hemmink (*1817-†1878) als moeder

BSO 18710519

Overlijden Janna Holsbrink (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Ambt Almelo
periode: 19 mei 1871
Archiefnaam: BSO 18710519
Nummer 80
Op heden den negentienden der maand Mei, achttien honderd een en zeventig, zijn voor ons Jan Oothman Costers, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ambt-Almelo, verschenen: Bernardus Wennekink, oud vijf en vijftig jaren, van beroep landbouwer, en Jan Getkate, oud negenenvijftig jaren, van beroep landbouwer, wonende beide te Ambt-Almelo, die ons hebben verklaard, dat op den achttienden dezer maand desnamiddags te vijf uren, in het huis staande aan de Waterregge in deze gemeente is overleden Janna Holsbrink, weduwe van Gerrit Jan Boom, zonder beroep, geboren en wonende te Ambt-Almelo, oud achtenvzeventig jaren; (zijnde de namen der overledene ouders aan de comparanten onbekend) En wij hebben hiervan deze akte opgemaakt, die, na gadane voorlezing, is onderteekend door ons en de beide comparanten
hierin
19 mei 1871 Gerrit Jan Boom (*1786-†1847) als echtgenoot
Janna Holsbrink (*1793-†1871) als overledene

BSO 19040806

Overlijden Janna op de Riet (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Ambt Almelo
periode: 6 aug 1904
Archiefnaam: BSO 19040806
Nummer acht en zeventig
Op heden den zesden der maand Augustus negentien honderd en vier, zijn voor ons, Petrus Doorn, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Ambt-Amlmelo, verschenen: Hendrik Biggen, oud vijftig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Ambt-Almelo, en Albert Middelkamp, oud vijfendertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Ambt-Almelo, die ons hebben verklaard, dat op den vijfden dezer maand, des namiddags te half drie uren, in het huis, staande in den Boomshoek in deze gemeente is overleden Janna op de Riet, geboren en wonende te Ambt-Almelo, oud acht en zeventig jaren, weduwe van Hendrik Kamp, zonder beroep, dochter van Jan op de Riet en van Geertruid Zwiersen, beiden overleden. En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, die na gedane voorlezing, is onderteekend door ons en den tweeden comparant, verklarende de eerste wegens onkunde niet te kunnen schrijven
hierin
6 aug 1904 Hendrik Kamp (*1823-†1872) als echtgenoot
Geertruid Zwiersen (*1787-†1826) als moeder
Jan op de Riet (*1758-†1825) als vader
Janna op de Riet (*1826-†1904) als overledene

BSO 19060801

Overlijden Jan Hendrik Kamp (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Stad Almelo
periode: 1 aug 1906
Archiefnaam: BSO 19060801
nummer een en negentig
Op heden den eersten der maand Augustus des jaars een duisend en zes, compareerden voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Stad Almelo, Provincie Overijssel, Hendrik Biggen, oud vier en vijftig jaren, landbouwer en Albert Middelkamp, oud zeven en dertig jaren, landbouwer, beiden wonende te Ambt- Almelo, die ons hebben aangegeven dat op den eerstten dezer maand des voormidags te halfzes uren, in het huis. staande in Wijk N nummer twee en twintig in deze gemeente is overleden Jan Hendrik Kamp, geboren en wonende te Ambt-Almelo, oud zeven en vijftig jaren, landbouwer, weduwnaar van Aaltje Boom, zoon van Hendrik Kamp en van Janna op de Riet, beiden overleden.
Van welke aangave wij deze acte hebben opgemaakt, die na gedane voorlezing is geteekend door ons en de tweeden comparant, verklarende de eerste, wegens onkunde, niet te kunnen schrijven
hierin
1 aug 1906 Jan Hendrik Kamp (*1849-†1906) als overledene
Aaltje Boom (*1852-†1885) als echtgenote
Janna op de Riet (*1826-†1904) als moeder
Hendrik Kamp (*1823-†1872) als vader

BSO 18460504

Overlijden Maria Roelofsen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Heteren
periode: 4 mei 1846
Archiefnaam: BSO 18460504
No 9
het jaar achttien honderd zes en veertig, den vierden mei, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de Gemeente van Heteren, Provincie Gelderland, verschenen Willem Bongers, tabaksplanter wonende te Heteren oud zestig jaren, die zich heeft opgegeven te zijn de Echtgenoot van de overledene; en Cornelis Bitter, arbeider, wonende te Heteren oud drie en twintig jaren; dewelke ons hebben verklaard dat Maria Roelofsen, in leven zonder beroep, Echtgenote van voornoemde Willem Bongers, dochter van Adolf Roelofsen en Christina Koenders, Ehelieden, laatst gewoond hebbend en overleden te Heteren, oud drie en zestig jaren, geboren te Heteren laatstelijk gewoond hebbende te Heteren, is overleden den derden mei acttien honderd zes en veertig, te Heteren des morgens om vijf ure. Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Dood-Akte aan de deklaranten, is dezelve door hen met ons Ambtenaar voornoemd alhier getekend.
hierin
4 mei 1846 Christina Koenders (*1755-†1839) als moeder
Roelof Roelofsen (*1742-†1816) als vader
Maria Roelofsen (*1783-†1846) als overledene
Willem Bongers (*1785-†1863) als echtgenoot

BSH 18530827

Huwelijk Klaas Diepeveen met Katarina van Zanten (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Veenendaal
periode: 27 aug 1853
Archiefnaam: BSH 18530827
Op heden den zeven en twintigstenAugustus des jaars acttien honderd drie en vijftig, zijn voor ons ondergeteekende, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Veenendaal, Arrondissement Amersfoort, Provincie Utrecht, in het huis der gemeente verschenen:
Klaas Diepeveen, oud zes en twintig jaren, van beroep wolkammer, geboren en wonende alhier, meerderjarigen zoon van Roelof Diepeveen, oud vijftig jaren van beroep wolkammer, en van Geertrui van Leusden oud vier en vijftig jaren, zonder beroep, echtelieden wonende in deze gemeente, alhier tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Hebbende den Comparant aan zijne verpligting omtrent de nationale militie voldaan: En zijnde tot het aangaan van dit huwlijk permissie verleendt door den Kolonel Commandant de Zevenden Regiments Infanterie in dato Eerste Augustus Achttien honderd drie en vijftig: EN
Katarina van Zanten, oud zes en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Wessel van Zanten, in deze gemeente op den vier en twintigstenJuny des jaars achttienhonderd vijf en dertig overleden, en van zijne huisvrouw Jannetje van de Loosdrecht mede in deze gemeente op den twaalfden July des jaars achttien honderd negen en veertig overleden.
Wleke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelij te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de Hoofddeur van ons gemeentehuis zijn geschied, namelik de eerste op den veertienden Augustus laatstleden en de tweede op den eertvolgenden Zondag. geene stuiting van dit Huwelijk ter onzer kennisse gebragt zijnde, hebben wij hun in het openbaar afgevraagd, of zij elkanderen aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan de Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitrdrukkelijke mat beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door den Echt aan elkander zijn verbonden. In tegenwoordigeheid van Jelis Diepeveen, oud drie en twintig jaren van beroep wolkammer, broeder van den comparant, Chris van de Loosdrecht, oud zeven en vijftig jaren, van beroep koopman, oom van moeders zijde der comparante, Mans Klomp, oud een en dertig jaren en Johannes Turkensteen oud negen en twintig jaren; beiden van beroep wolkammers, goede bekenden van comparanten en alle vier in deze gemeente woonachtig.
En is deze na voorlezing geteekend door mij, den derden en de vierden getuige, kunnende de comparanten, de ouders der comparanten en de eerste en tweede getuige niet schrijven
hierin
27 aug 1853 Jelis Diepeveen (*1829-) als broer bruidegom
Wessel van Zanten (*1799-†1835) als vader bruid
Jannetje van de Loosdrecht (*1803-†1849) als moeder bruid
Roelof Diepeveen (*1804-†1854) als vader bruidegom
Geertrui van Leusden (*1799-†1861) als moeder bruidegom
Klaas Diepeveen (*1826-†1902) als bruidegom
Katarina van Zanten (*1826-) als bruid
Chris van de Loosdrecht (*1796-) als oom bruid