Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 19100406

Overlijden Gradus ter Hofte (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Lonneker
periode: 6 apr 1910
Archiefnaam: BSO 19100406
Nommer 78
Op heden den zesden April negentien honderd en tien verschenen voor ons Johannes Bernardus Konings Ambtenaar van den Burgerlijken stand der Gemeente Lonneker, Jan de Wit, oud acht en veertig jaren, schoenmaker en Johan Tegeler, oud vijf en dertig jaren, smid beiden wonende te Lonneker, dewelke ons hebben aangegeven dat Gradus ter Hofte, oud negen en zeventig jaren, landbouwer, geboren en wonende te Lonneker, weduwnaar van Gerritdina Lutje Schiphold, zoon van wijlen de echtelieden Bernardus ter Hofte en Berendina Schouwink op den vijfden dezer maand des na middags te tien ure in het huis staande te buurtschap Zuid Eschmarke, binnen deze gemeente is overleden. Van welke aangifte wij deze akte hebben opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons en de aangevers
hierin
6 apr 1910 Gradus ter Höfte (*1828-†1910) als overledene
Gerritdina Lutje Schiphold (*1823-†1886) als echtgenote
Johan Tegeler (*1875-) als getuige
Gerritdina Schouwink (*1802-†1863) als moeder
Bernardus ter Höfte (*1798-†1855) als vader
Jan de Wit (*1862-) als getuige
Dossier:

BSG 18931205

Geboorte Jan Schelfhorst (BS Geboorte register)
Akteplaats: Ambt Almelo
periode: 5 dec 1893
Archiefnaam: BSG 18931204
Inventarisnr.: akte 195
Aangever: Jan Schelfhorst, 33 jaar, nachtwachter
Moeder: Gerritdina Bokhove
Getuigen: Gradus Kroeze, 41 jaar, landbouwer
Gerrit Jan Kamp, 25 jaar, wever
Jan is geboren ten zijnen huize, staande op het Sluitersveld
hierin
5 dec 1893 Jan Schelfhorst (*1860-†1936) als vader
Jan Schelfhorst (*1893-†1945) als kind
Gerritdina Bokhove (*1862-†1942) als moeder
Johanna Eshuis (*1838-†1877) als moeder